ต้นกำเนิดของเวบไซต์ cckmath คลังข้อสอบคณิตศาสตร์  เกิดจากการที่โรงเรียนชุมชนคงวิทยาได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 ซึ่งโรงเรียนชุมชนคงวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาด้านสารสนเทศ  และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การสร้างเวบไซต์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่าย  ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6  ได้เป็นคลังความรู้  คลังข้อสอบ  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียนชุมชนคงวิทยาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบอยู่  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เวบไซต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา


คลิกที่นี่เพื่อฝากข้อความ

 

 

Advertisements

ห.ร.ม.และ ค.ร.น.  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ป.1  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ป.2  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ป.3  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ป.4  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ป.5  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ป.6  คลิกเพื่อดาวน์โหลด


ขอขอบคุณ งานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต 6

Posted by: cckmath | 10/10/2011

เวบซ์มาสเตอร์ cckmath

บริหารจัดการเวบไซต์

นายสถานุ  เกตุคัมธิวัตร์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา

นายเดระวิทย์  จิตรักษา  ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถกร  บรรดาศักดิ์    พนักงานราชการ

ที่ปรึกษา 

นายอนันท์  ยิ่งนอก    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา

หมวดหมู่